Porovnávání a zobecňování

Někdy je třeba srovnávat hodnoty mezi sebou. Zajímá nás např. zda se liší zisky z jednotlivých kategorií výrobků. Můžeme přirozeně porovnávat vizuálně (pomocí boxplotů, spojnicového grafu – jsou-li zisky měřeny v čase) nebo pomocí t-testu. T-test (Studentův t-test) je jedním ze základních testů sloužících právě k porovnání souborů. Princip je v ověřování rozdílu dvou průměrů. Existují celkem tři typy t-testu – jednovýběrový, dvouvýběrový a párový t-test. Přirozeně je třeba ověřit určité předpoklady, ale výhodou nám pak je fakt, že výsledek můžeme zobecnit na všechny výrobky.

Jednovýběrový t-test se používá nejčastěji k porovnávání kvality výrobků. Tedy v situaci, kdy známe hodnotu, ke které se má (např. výrobek) blížit. Typicky máme referenční hodnotu hmotnosti výrobku a zjišťujeme, jestli námi vyrobená šarže výrobku je ještě shodná s referenční hodnotou nebo nikoli.

Dvojvýběrový t-test nezávislý: Používá se v situaci, kdy porovnáváme dvě různé skupiny, u kterých zjišťujeme, jestli se průměrná hodnota obou skupin shoduje. Zde se jako příklad může použít shodnost ve výrobě dvou na sobě nezávislých výrobních linek.

Posledním testem je párový t-test, tento test se používá např. ve zdravotnictví, laboratořích, ale i v průmyslu. Využívá se při zjišťování rozdílu mezi soubory, kde porovnáváme výsledky dvou měření u jedné stejné skupiny. Typicky zjišťujeme stav pacientů před začátkem užívaní léku a stav pacientů pobírajících lék určitou dobu.

Určitý nedostatek t-testu je v tom, že můžeme porovnávat vždy (a pouze) dva soubory. Pokud bychom měli např. tři výrobky a chtěli zjistit odlišnost v hmotnosti, musíme použít jiný test. V tomto případě musíme využít analýzu rozptylu (známou jako Anova).

Kurzy zabývající se porovnáváním a zobecňováním na naší datové akademii:
(Po kliknutí na následující odkazy budete přesměrování na detaily jednotlivých kurzů na samostatném webu datova-akademie.cz)

Základní kurz statistiky I v TIBCO Statistica

Základní kurz statistiky II v TIBCO Statistica

Nenašli jste co jste hledali?

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte