Podklady k certifikaci – Data preparation and statistical analyses (Basic)

Certifikace úrovně Basic se zaměřuje na přípravu dat k statistickému zpracování a aplikaci základních statistických metod v prostředí softwaru Statistica.

Pro přípravu na certifikační test pro tuto úroveň se doporučujeme zaměřit na následující témata, která můžou být v různé míře obsažená v certifikačním testu.

Načtení dat MS Excel
 • Varianty načtení, nastavení souboru dat
Překódování proměnné
 • Ošetření chybějících hodnot, transformace spojitých na kategoriální
Vytvoření nového sloupce
 • Včetně základní syntaxe matematických operací nad sloupci
Vytvoření podmnožiny
 • dle nadefinovaných požadavků
Přeskupení dat v podmnožině
Vytvoření deskriptivních statistik nad tabulkou
 • Nastavení a úprava výstupů
Vytvoření krabicového grafu (Box Plot)
 • se zobrazením dvou proměnnýhc
 • Editace grafu a jeho grafická úprava
Odhalení chybějících hodnot
 • Postupy pro odhalení a identifikaci hodnot
Vytvoření tabulky četností
 • S nastavením tabulky
Testování statistických hypotéz
 • Se zpracováním závěrů a interpretací výsledků
Interpretace závěrů
 • z výše uvedených analýz
Uložení úlohy včetně všech její částí

Pro samostudium jsme pro vás připravili následující set materiálů, z kterých načerpáte potřebné informace a znalosti:

Materialy

Importing Data

Graphs

Basic Statistics

Statistica Projects Overview

Process Missing Data

Video

Youtube návody

Data:

Nájdete přímo v softwaru Statistica
Menu > Open > Examples

Příklady k procvičování

Príklady

Nenašli jste co jste hledali?

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte