Návod na napojení databáze do Workspace

Funkce Database Connector (ve starších verzích „in-place database processing“) se připojuje přímo k databázím bez nutnosti vytvoření lokální kopie dat. Database Connector pomocí dotazů extrahuje data z databáze a odesílá je do programu Statistica. V některých případech tato funkce není doporučována z důvodu výkonu výpočetní techniky. Například pokud mnoho analýz probíhá na stejném datovém setu nebo u některých složitějších analytických metodách, kdy je nutné, aby analýza několikrát proběhla přes všechna surová data.

1. Otevřeme si nové prázdné prostředí Workspace. Na záložce Data zvolíme Import Data a dále Database Connector.

2. Místo obvyklého postupu, kdy parametrizujeme uzel přes ozubené kolečko, tak spustíme Database Connector přes malou zelenou šipku. Poté vyskočí nové okno, kde výbereme zprostředkovatele připojení a na další záložce připojení vložíme požadovaná data z databáze. Následně ověříme propojení tlačítkem Test Connections a potvrdíme OK.

3. Objeví se nové okno s názvem Statistica Query. Ze seznamu připojených dat přetáhneme pomocí myši požadovaná data na bílého prostoru napravo. Následně provedeme projení jednotlivých dat pomocí primárních klíčů, v tomto případě se jedná o CUSTOMER_ID, ORDER_ID A PRODUCT_ID pomocí přetažení myší.

4. Dále označíme námi požadované proměnné, které chceme použit v budoucích analalýzách za souběžného držení tlačítka Ctrl a klikání myší. Potvrdíme zelenou šipkou.

5. Nyní na uzlu Database Connector zvolíme parametrizaci přes ozubené kolečko a objeví se následující okno. Při otevření možnosti Query a Database Connection String uvidíme, že došlo k uložení SQL dotazů, které je možné popřípadě dále upravovat. Důležitým krokem níže je vypnutí Asynchronous Query. Potvrdíme OK.

6. Nyní je vše připraveno k provádění statistických analýz v prostředí Workspace.

Doplňují informace na závěr

Synchronní dotaz zastaví veškeré další procesy, dokud probíhající proces není dokončen. Asynchronní dotaz dovoluje, aby aktuálně spravované vlákno mohlo být použito k provádění dalších úkonů ve stejném čase.
Fetch je proces, při kterém program načte data a poté přesune na alternativní místo či je zobrazí. Asynchronní Fetch dovolí, aby načtená data mohla být využita i pro jiné úkony ve stejném čase.

Nenašli jste co jste hledali?

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte