Certifikační program pro studenty
vysokých škol

Získejte certifikát prokazující Vaše znalosti softwaru Statistica a odlište se od ostatních uchazečů na pracovním trhu. Ve spolupráci s vysokými školami jsme pro vás připravili jedinečnou příležitost získat certifikát potvrzující vaše znalosti v softwaru Statistica. 

Co vám program nabízí?

Certifikát Statistica je dokladem o vašich dovednostech a znalostech v oblastech: 

Podmínky pro získání certifikátu

Abyste certifikát získali, je potřeba splnit následující podmínky:

Dvě úrovně certifikace

Data preparation and statistical analyses (Basic)

Tato úroveň je zpravidla určena pro bakalářské studium.

Advanced analytics and automatization (Advanced)

Tato úroveň je zpravidla určena pro magisterské studium.

Jak získat certifikaci?

Pro každou úroveň certifikace platí totožné podmínky:

  1. Absolvujte příslušný předmět na vaší vysoké škole, který je vyučován v softwaru Statistica.

  2. Prostudujte si naše poskytnuté výukové materiály nebo online dostupné zdroje, které vám pomohou připravit se na certifikační test.
  3. Úspěšně absolvujte certifikační test, který prověří vaše znalosti a dovednosti.

Podklady k samostudiu

Přihlaste se k certifikaci!

Jste připraveni ukázat své schopnosti a získat certifikát TIBCO Statistica? Přihlaste se k certifikačnímu testu a posuňte svou kariéru na vyšší úroveň!

*tyto položky prosíme vyplňte