Podklady k certifikaci – Advanced analytics and automatization (Advanced)

Certifikace úrovně Advanced se zaměřuje na aplikaci pokročilých statistických metod a automatizaci prováděných kroků v prostředí Statistica Workspace.

Pro přípravu na certifikační test pro tuto úroveň se doporučujeme zaměřit na následující témata, která můžou být v různé míře obsažená v certifikačním testu.

Komponenta Workspace
 • Základní komponenta, prostředí, které slouží pro automatizaci postupů analýzy. Workspace spustíme přes založení nového pracovního souboru.
Import dat
 • Import dat pomocí uzlu. Konfigurace uzlu a zapojení dat do dalšího procesu analýzy
Transformace proměnných do kategorií k vyhodnocení
 • Transformace proměnných a syntaxe iif a or.
Ošetření chybějící hodnoty
 • Ošetření chybějící nebo špatně uvedené hodnoty.
Vytvoření kontingenční tabulky
  • Významy a učinění závěrů dle:
   • Pearson Chi-square
   • M-L Chi-square
   • Phi
   • Contingency coefficient
   • Cramér’s V
   • Kendall’s tau b & c
   • Spearman Rank R
Vytvoření tabulky četnosti
 • S volitelným zobrazením hodnot.
Vytvoření histogramů
 • S možností editace a přizpůsobení vizualizace
Vytvoření výběru proměnných
 • dle zadaných požadavků
Vytvoření uzlu asociačních pravidel
 • S možnostmi nastavení míry korelace
Export dat do souboru
 • do různých formátů
Spuštění projektu
 • jak celého projektu, tak jednotlivých pipeline
Interpretace závěrů z výše uvedených analýz
 • důraz na správnou interpretaci získaných výsledků
Uložení projektů a reportu
 • do různých typů formátů

Pro samostudium jsme pro vás připravili následující set materiálů, z kterých načerpáte potřebné informace a znalosti:

Statistica Workspace

Statistica Workspace – grafické uživatelské prostředí

Statistica Workspace – a graphical UI

Statistica Workspace Nodes

Workspace Nodes

Most important nodes in Statistica Workspaces

Nodes – Choose Input Data Source

Statistica Data Miner

Getting Started with Statistica Data Miner

Association Rules Overview

Statistica Spreadsheet

Spreadsheet (Multimedia Table) Overview

Spreadsheet Formulas – Syntax Operators

Statistica Statistics

Statistics in Crosstabulations

Frequency Tables

Statistica Graphs

2D Histograms

Statistica functions

Select Variables

Exporting Data

 

K procvičování můžete využít následující příklady:

Examples

 

Nenašli jste co jste hledali?

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte