Úlohy k procvičení pro složení certifikace Advanced analytics and automatization (Advanced) v nástroji TIBCO Statistica

Komponenta Workspace

Základní komponenta, prostředí, které slouží pro automatizaci postupů analýzy. Workspace spustíme přes založení nového pracovního souboru.

Import dat

Import dat pomocí uzlu. Konfigurace uzlu a zapojení dat do dalšího procesu analýzy

Transformace proměnných do kategorií k vyhodnocení

Transformace proměnných a syntaxe iif a or.

Ošetření chybějící hodnoty

Ošetření chybějící nebo špatně uvedené hodnoty.

Vytvoření kontingenční tabulky

Významy a učinění závěrů dle:

  • Pearson Chi-square
  • M-L Chi-square
  • Phi
  • Contingency coefficient
  • Cramér’s V
  • Kendall’s tau b & c
  • Spearman Rank R

Vytvoření tabulky četnosti

S volitelným zobrazením hodnot.

Vytvoření histogramů

S možností editace a přizpůsobení vizualizace

Vytvoření výběru proměnných

Vytvoření uzlu asociačních pravidel

S možnostmi nastavení míry korelace

Export dat do souboru

Spuštění projektu

Interpretace závěrů z výše uvedených analýz

Uložení projektů a reportu

Materiály: http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Common/DataMining/DataMinerDialogs/DataMinerWorkspace

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Common/DataMining/GettingStartedwithSTATISTICADataMiner

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Common/DataMining/DataMinerDialogs/STATISTICADataMinerWorkspaceMenus/NodesMenu/NodesChooseInputDataSource

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=WWB6000/WWB6000IIfFunction

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=BasicStats/BasicStatistics/Overview/Crosstab/StatisticsinCrosstabulations

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Basicstats/BasicStatistics/Dialogs/FrequencyTables/FrequencyTables

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Glossary/GlossaryTwo/2dgraphs/2DHistograms

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Common/CommonDialogs/SelectVariables

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Common/CommonMenus/DataMiningAssociationRules

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Spreadsheets/Spreadsheet/UnderstandingSpreadsheets/ExportingData

Videa:

https://www.youtube.com/channel/UCZ6gSy3NmDvdt8hPIgYxW2w

Data

Příklady k procvičení:

Najdete na https://laline.ltw.sk/cs/potrebuji-poradit/knowledgebase-cz/

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Common/Indices/ExamplesDataMining_H

Nenašli jste co jste hledali?

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte