ANOVA v programu Statistica

Vzorová data: File > Open examples >  Datasets > Anova

Ve vzorových datech jsou uvedeny výsledky dosažených bodů v matematickém testu. Studenti jsou rozděleni do 4 skupin a u každého studenta dále známe jeho hodnotu IQ. Bude nás zajímat, jestli některá ze skupin studentů (pod skupinou si můžeme představit například školu studenta nebo národnost studenta) se ve výsledku získaných bodů statisticky liší.

1. Na pásu karet Statistics vybereme možnost analýzy ANOVA. Jako typ analýzy zvolíme One-way ANOVA a potvrdíme tlačítkem OK.

2. Dále vybereme, které proměnné budou vstupovat do analýzy. Jako třídící proměnnou zvolíme skupiny studentů (Group) a jako závislou proměnnou dosažené skóre v testu (Score). Potvrdíme výběr 2x OK.

3. Dále se podíváme, jakých průměrných výsledků studenti v daných skupinách dosáhli. Zvolíme možnost All efects/Graphs a v dalším okně vybere možnost zobrazení hodnot v tabulce nebo v grafu.

Zde vidíme, že rozdíl mezi skupinou 1 a skupinou 2 není velký, ale mezi skupinou 1 a skupinou 3 je již rozdil větší. Nyní si potencionální rozdíly musíme prověřit statistickým výpočtem.

4. Vrátíme se opět do záložky Quick a zvolíme možnost All effects. Vyskočí na nás výsledek testu, kde vidíme velice nízku hodnotu p. Jelikož hodnota p=0,008186 je nižší než testovací kritérium p=0,05, zamítámé H0 a příjímáme H1. Platí tedy, že alespoň jedná kombinace skupin nemá stejnou střední hodnotu.

5. Na závěr nás zajímá, které kombiance skupin se statisticky liší nebo neliší. V okně probíhající analýzy zvolíme možnost More results. V dalším okně vybere záložku Post-hoc a vybereme Scheffeho test.

6. Zde vidíme výsledek Scheffeho testu. Jedná se o matici, kde jsou uvedeny výsledky testů pro všechny kombinace skupin. Pro kombinaci skupiny 1 a skupiny 3 vyšel výsledek hodnoty p=0,047930 těsně nižší než testovací kritérium p=0,05. Lze prohlásit, že existuje statistická významnost mezi skupinou 1 a skupinou 3 a počet dosažených bodů v testu se u těchto dvou skupin statisticky liší. U ostatních kombinací nebyla na hodnotě alfa 0,05 nalezena statistická významnost (všechny ostatní hodnoty jsou vyšší než 0,05).

Nenašli jste co jste hledali?

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte