Reinstalace pracovní stanice

Pokud Statistica na pracovní stanici nejde spustit, ujistěte, že je software Statistica spustitelný na počítači, jenž slouží jako server (služba Statistica správce licencí je na serveru spuštěna, licenční soubor není poškozen apod.) a že složka Statistica na serveru je sdílená. (C:Program FilesStatistica).Poznámka: instalace na lokální stanici probíhá pod administrátorským účtem.

Postup:

 1. V Přidat nebo odebrat programy na příslušné lokální stanici odeberte všechny instalace Statistica včetně Statistica Version Manager, pokud je nainstalován.
 2. V umístění C:Users<jmeno_uzivatele>AppDataRoaming smažte složku Statistica (pokud je k dispozici).
  Poznámka: Je nutné povolit zobrazení skrytých souborů a složek: http://bit.ly/tipy_pro_pc.
 3. Restartujte tuto stanici.
 4. Ujistěte se, že nejsou spuštěny žádné další aplikace.
 5. Vyhledejte sdílené umístění, které jste vytvořili při instalaci serverové části.
 6. Spusťte soubor setup.exe z podadresáře Workstation Installer na serveru. Poznámka: Pokud je na lokálním PC Windows 7, tak spusťte přes pravé tlačítko myši soubor setup.exe jako Správce.
 7. Objeví se uvítací okno. Klikněte na tlačítko Další.
 8. Označte Přijímám podmínky licenční smlouvy a klikněte na tlačítko Další.
 9. V dialogu pro výběr typu instalace zvolte buď Typický nebo Uživatelský a klikněte na tlačítko Další. Volba Typický nainstaluje systém Statistica s nejběžnějším příslušenstvím. Tato volba je doporučena. Správce plovoucích licencí na lokální stanici neinstalujte, budete-li vyzváni. Poznámka: Postup instalace „Uživatelský“ zde neuvádíme, pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně tohoto typu instalace, neváhejte se obrátit na technickou podporu společnosti Statistica.
 10. Klikněte na tlačítko Další.
 11. Pokud byly multimediální přehledy nainstalovány na server, objeví se dialog pro výběr instalace těchto přehledů na pevný disk stanice. Jedná se o videa poskytující přehled jednotlivých funkcionalit systému Statistica. Doporučujeme souhlasit s instalací těchto souborů, pokud máte dostatek místa na pevném disku.
 12. V dialogu Adresář v nabídce Start vložte název položky v menu Start; standardně Statistica <číslo verze>. Pokud chcete vytvořit zástupce aplikace, označte pole Vytvořit na ploše zástupce programu. Klikněte na tlačítko Další.
 13. Instalátor Statistica je připraven k instalaci pracovních stanic. Kliknutím na tlačítko Instalovat se zkopírují do počítače všechny potřebné soubory.
 14. Systém se poté aktualizuje a nainstalují se potřebné soubory klientské stanice. Klikněte na tlačítko Dokončit.
 15. Pokud se objeví jakákoliv zpráva o konfliktu verzí, doporučujeme ponechat stávající soubory (klikněte na tlačítko Ano). Pokud je potřeba aktualizovat systémové soubory na pracovní stanici, bude třeba restartovat počítač, aby byl instalační proces úspěšně dokončen. Po úspěšném dokončení instalace se objeví okno se zástupci aplikace Statistica.
 16. Spusťte software Statistica na pracovní stanici.

Nenašli jste co jste hledali?

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte