Webinář ZDARMA [18 1. 2024]

Jak odkazovat na odlišný licenční server?

Článek se zabývá problematikou, jak odkazovat pracovní stanici na jiný licenční server. Každá pracovní stanice/klient, která využívá klient-server licenci, odkazuje svým licenčním souborem na příslušný licenční server. Tento soubor může být modifikován nebo může být kopírován z příslušného nového licenčního serveru, takže každá pracovní stanice/klient používá odkaz na tento licenční server.
Řešení

Pracovní stanice/klient používá licenční soubor STAT.lic, který obsahuje informace o tom, jaký licenční server využívá. Jde o prostý textový soubor, který lze snadno modifikovat. Dalším řešením, které je uvedeno dále v textu, může být soubor ClientSTAT.tmp, který může být přesunut a přejmenován na každé pracovní/klientské stanici.

Řešení 1: změna souboru stat.lic

1. Na pracovní/klientské stanici vyhledejte příslušný soubor STAT.lic. Typickým umístěním bývá:

C:Program FilesDellStatistica <verze #>
C:Program FilesStatSoftStatistica <<verze #>
C:Program FilesStatisticaStatistica <verze #>  (počínaje verzí 13.3.0)
C:Program Files (x86)D***Statistica <verze #> (32-bit instalace)
C:Program Files (x86)StatSoftStatistica <verze #> (32-bit instalace)
C:Program Files (x86)StatisticaStatistica <verze#> (32-bit instalace) (počínaje verzí 13.3.0)

2. V textovém editoru (např. Notepad) otevřete soubor STAT.lic.
3. Změňte jméno a MAC adresu serveru tak aby údaje odkazovaly na nový licenční server.

4. Upravený soubor uložte.

Poznámka: Obvykle nelze soubor STAT.lic změnit přímo v příslušném instalačním adresáři, takže je doporučeno soubor STAT.lic zkopírovat a uložit např. do dočasného adresáře,
původní soubor STAT.lic zazálohovat (nebo přejmenovat např. _backup.stat.lic). Zkopírovaný a upravený soubor z dočasného adresáře vložíme na místo původního souboru STAT.lic.

Řešení 2: soubor ClientSTAT.tmp

Soubor ClientSTAT.tmp na licenčním serveru obsahuje stejné informace jako příslušný licenční soubor na pracovní/klientské stanici.

1. Na licenčním serveru vyhledejte složku FLEXlm. Typickým umístěním je:

C:Program Files (x86)D***
C:Program Files (x86)StatSoft
C:Program Files (x86)Statistica

2. Zkopírujte ClientSTAT.tmp na každou pracovní/klientskou stanici.
3. Zkopírovaný soubor ClientSTAT.tmp vložte do adresáře, ve kterém je instalována Statistica <číslo verze> a kde se nachází původní STAT.lic soubor.
4. Smažte na pracovní/klientské stanici soubor STAT.lic.
5. Přejmenujte na pracovní/klientské stanici právě zkopírovaný soubor ClientSTAT.tmp na soubor s názvem STAT.lic.

Nyní bude pracovní/klientská stanice odkazovat na nový (změněný) licenční server.

Nenašli jste co jste hledali?

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte