Instalace aplikace Statistica – MacOS a VirtualBox

Jelikož výrobce programu Statistica nepodporuje pro instalaci jiné prostředí než Microsoft Windows, prakticky jedinou a nejschůdnější cestou je instalace virtualizačního software Oracle VirtualBox, poté vytvoření virtuálního prostředí Microsoft Windows a následná instalace aplikace Statistica v tomto virtuálním prostředí.
Aplikace VirtualBox je poměrně jednoduchá aplikace s příjemným uživatelským rozhraním a je poskytována zcela zdarma. Po spuštění vás uvítá základní obrazovka, kde se po levé straně nalézají již instalované virtuální počítače a v pravé části podrobnosti k jednotlivým virtuálním strojům (detaily, vlastnosti, nastavení atd.)
K instalaci virtuálního PC je nutno použít instalační média daného operačního systému, v našem případě tedy Microsoft Windows, a to buď jako instalační DVD nebo obraz disku, tzv. soubor ISO. Zde záleží na samotném uživateli, jaké instalační médium si pořídí, nebo jaké již vlastní. Při instalaci virtuálního PC se vytvoří na počítači, na kterém máme instalován VirtualBox soubor o velikosti několika GB, který reprezentuje virtuální PC (virtuální disk), tedy v naší ukázce Microsoft Windows. Umístění daného souboru záleží na každém uživateli, ale nejjednodušší bude ponechat nastavení umístění virtuálního disku, které vám nabídne instalační průvodce.
Vytvoření nového virtuálního PC

Nový virtuální počítač vám pomůže vytvořit průvodce instalací. Instalaci zahájíme kliknutím na ikonu Nový.

Název a operační systém. Dalším krokem je pojmenování nového virtuálního PC a systém (zde tedy Windows). Průvodce nabídne verzi systému Microsoft Windows, vy zvolíte verzi podle toho, jakou verzi obsahuje vaše instalační médium (DVD nebo obraz ISO). Zároveň vám bude nabídnuto umístění instalované virtuálního PC a virtuálního disku.

Velikost paměti. Poměrně důležitým parametrem je velikost operační paměti RAM, která se na fyzickém PC v současnosti pohybuje zpravidla od 4 GB do 16 GB. Nastavení velikosti RAM, které lze upravit jezdcem s modrou šipkou přibližně u konce zelené části, lze považovat za doporučené. Vždy záleží na konkrétním PC, jakou disponuje velikostí RAM a bude se lišit podle použitého PC. Zde je nutno počítat s tím, že jakou velikost přiřadíte virtuálnímu počítači, o tu přijdete během provozu virtuálního PC. Je potřeba s tím počítat. Z praktického hlediska to znamená to, že potřebujete operační paměť RAM pro váš fyzický PC, paměť pro provoz virtuálního PC a také pro aplikace spuštěné v tomto virtuálním počítači, v našem případě tedy program Statistica. Zde je potřeba zvážit, jaké systémové požadavky jsou uváděny jako minimální (a doporučené) pro samotná Microsoft Windows, tak i pro program Statistica.

Pevný disk. Dalším krokem je vytvoření virtuálního pevného disku. Zde postupujte podle následujících obrázků až k části, kde alokujete (přiřadíte) velikost virtuálního disku. Zde lze obecně doporučit v případě Microsoft Windows přibližně 30 GB s tím, že ponechte nové úložiště (virtuální pevný disk) dynamicky alokovaný. V praxi to znamená to, že přiřadíte sice 30 GB (jako maximum) ale systém se postará automaticky o to, že neobsadí na fyzickém počítači 30 GB najednou, ale dle potřeby, maximálně však oněch zmiňovaných 30 GB. Pro instalaci aplikace Statistica by to mělo být postačující. Prostor samozřejmě obsadí i samotný instalovaný operační systém, takže vám zbyde alokovaný prostor mínus instalovaný systém.

Položku Typ souboru s pevným diskem ponechte jako VDI (VirtualBox Image).

Úložiště na fyzickém pevném disku zvolte Dynamicky alokované.

Po nastavení Umístění a velikost souboru klikněte na tlačítko Vytvořit.

Po těchto krocích se vám v levé části zobrazí právě vytvořený nový PC. Vyberte tlačítko Vlastnosti (Properties).

Poté zvolte položku Obecné, kde jsou zobrazeny základní vlastnosti virtuálního PC.

Následně v položce Systém – Základní deska upravte dle potřeby velikost operační paměti (RAM), pořadí startování (bootování) instalovaného systému.

Počet procesorů zvolte s přihlédnutím k vašemu fyzickému PC. Obecně lze doporučit nastavení jezdcem s modrou šipkou doprava, přibližně ke konci zelené oblasti.

Položka Síť. Instalace aplikace Statistica vyžaduje mimo jiných povinných parametrů také funkční internetové připojení. Zde ponechte přednastavené hodnoty tak jak jsou zobrazeny na instruktážním obrázku a pokud bude vše funkční, ponechte toto nastavení. V případě problémů s připojením do sítě Internetu a následným nastavením síťové karty vyhledejte pomoc v nápovědě aplikace VirtualBox, popřípadě na různých diskuzních internetových fórech.

Zvolte vámi požadované parametry pro zařízení USB.

Sdílené složky. Zde je možno nastavit sdílení souborů či složek mezi fyzickým a virtuálním PC. Pro podrobnosti vyhledejte příslušnou nápovědu v manuálu aplikace VirtualBox.

Výběr bootovacího disku. Pomocí tohoto dialogu vyberte na svém PC instalační médium se systémem Microsoft Windows, které jste si připravili před samotnou instalací virtuálního PC (fyzické médium DVD vložené v mechanice nebo soubor ISO se systémem Microsoft Windows. Po zvolení instalačního média vyberte položku Spustit. Poté se spustí instalace samotného operačního systému.

Následující odkazy směřují ke stažení software Oracle VirtualBox (samotný instalační program plus tzv. Extension Pack s rozšířeními pro virtuální PC (provoz USB, grafická karta atd.) Tento soubor je povinným doplňkem pro instalaci VirtualBoxu a je pro všechny operační systémy stejný. Posledním odkazem je odkaz na dokumentaci a nápovědu virtualizačního software Oracle VirtualBox.

https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.4/VirtualBox-6.1.4-136177-OSX.dmg
https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.4/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.4.vbox-extpack
https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation

Dále uvádíme odkazy na naši znalostní databázi s pokyny pro instalaci aplikace Statistica:

Instalace jednouživatelské verze
https://laline.ltw.sk/cs/potrebuji-poradit/knowledgebase-cz/statistica-knowledgebase/tibco-statistica-instalace-a-licence/instalace-programu-statistica-jednouzivatelska-verze-named-user/
Instalace síťová verze
https://laline.ltw.sk/cs/potrebuji-poradit/knowledgebase-cz/statistica-knowledgebase/tibco-statistica-instalace-a-licence/instalace-programu-statistica-sitova-verze-concurrent-user/

Nenašli jste co jste hledali?

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte