Webinář ZDARMA [18 1. 2024]

Pohotovostní prodloužení licence – jednouživatelská verze (Named User)

Článek se zabývá pohotovostním prodloužením licence programu Statistica. Pohotovostí prodloužení softwaru Statistica slouží pro účely dočasného prodloužení produktu, když se blíží doba expirace licence, nebo licence již expirovala. Lze ji využít v situacích, kdy je potřeba vyřešit problém se stávající licencí, pokrýt dobu, než bude objednána nová licence apod.

Pro pohotovostní prodloužení licence u jednouživatelské verze platí následující:

  1. platnost bude prodloužena o 14 dní
  2. lze použít pouze jednou za dobu platnosti licence
  3. dostupné od verze Statistica 12
  4. vyžaduje připojení k internetu

Před expirací licence

Prodloužení provedeme v softwaru Statistica, při zobrazeném pásu karet, menu Soubor / Nápověda – Podpora / Více podrobností:Po expiraci licence

V oznamovacím dialogu vybereme možnost Obnovení licence:

Přes webové stránky

Tuto možnost použijeme v těchto případech:

  1. omezené nebo žádné připojení k internetu na počítači, kde je Statistica nainstalována (nebo správce plovoucích licencí)
  2. správce plovoucích licencí není nainstalován (síťové verze)
  3. došlo k chybě při klepnutí na tlačítko Žádost o prodloužení.
  4. pro verze starší než Statistica 12

Požádat o dočasné prodloužení můžeme přes webovou stránku (v případě potřeby můžeme i z jiného počítače, než kde je Statistica nainstalována). Ve formuláři je potřeba zadat e-mailovou adresu a přiložit licenční soubor STAT.lic. Licenční soubor se nachází v instalačním adresáři Statistica, obvykle:

C:Program FilesDellStatistica
C: Program Files (x86)DellStatistica
C:Program FilesStatSoftStatistica
C: Program Files (x86)StatSoftStatistica
C: Program Files (x86)Statistica

Pokud bude žádost schválena, obratem bude zaslán e-mailem (na e-mail zadaný ve formuláři) upravený soubor STAT.lic s pokyny, jak nový soubor použít. Formulář je k dispozici zde: http://bit.ly/docasne

Nenašli jste co jste hledali?

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte