Zapůjčování licencí

Tento článek se zabývá vlastností plovoucích síťových licencí softwaru TIBCO Statistica, která umožňuje tzv. zapůjčování licencí, tj. dočasné odpojení licence od sítě a její využití mimo tuto síť po stanovenou dobu.

Podrobnosti

Plovoucí síťové licence (Concurrent User) musí navázat připojení k licenčnímu serveru. Licenční server uděluje povolení souběžně licencovanému produktu (Concurrent Licence Product – CLP) používat jeho licencované funkce (např. Data Miner, Neural Networks nebo Power Analysis). Za normálních okolností se CLP nespustí, pokud nebude moci udržovat aktivní připojení k licenčnímu serveru. Někdy však je potřeba spustit CLP, pokud nejste připojeni k licenčnímu serveru. Například se může stát, že budete potřebovat přístup k licenci softwaru při cestování. V této situaci poskytuje souběžně licencovaný produkt možnost, která umožňuje tzv. zapůjčení. To funguje jako knihovna umožňující uživatelům odpojit licenci na určitý čas, používat ji mimo síť a pak tuto licenci připojit zpět, když je uživatel připojen zpátky do sítě.
Pro zjednodušení: CLP je v podstatě běžně nainstalovaná aplikace Statistica a licenční server je rovněž aplikace Statistica s určitými rozšiřujícími prvky, sloužícími jako „kontrolní“ server. Ten rozhodne, zda instalovaná aplikace Statistica na běžném počítači je používána v souladu s licenčním ujednáním a propůjčuje mu určitá práva či možnosti. Ke kontrole je potřeba být připojen k internetu.

Pokud je licence odhlášena, licenční server udělí předběžný souhlas k použití licencované funkce a připojení k licenčnímu serveru není pro tuto funkci nutné. Po zapůjčení správné kombinace licencovaných funkcí můžete spustit CLP bez připojení k licenčnímu serveru. Tento proces se nazývá offline licencování; tehdy CLP běží v tzv. offline režimu. Pokud je CLP spuštěn v režimu offline, nebude se pokoušet komunikovat s licenčním serverem. Tudíž žádná souběžná funkce, která nebyla vypůjčena, nebude přístupná. Pokud jste si například půjčili pouze základní produkt, nebudete mít přístup k žádným funkcím průmyslové statistiky a Six Sigma, když pracujete v režimu offline.

Nejdůležitějším aspektem je to, že vypůjčené licence nejsou k dispozici ostatním uživatelům CLP. Pokud je tedy k dispozici pouze jedna licence (pro váš web) a je zapůjčena, nebude mít k této funkci přístup žádný z ostatních uživatelů. Ještě důležitější je, že pokud si půjčíte všechny základní licence, žádný jiný uživatel nebude moci spustit CLP. Je důležité vyvážit zapůjčování licencí s potřebami ostatních uživatelů a počtem dostupných licencí.

Správa pro zapůjčování licencí je umístěna v dialogovém okně Správa licencí (License Management).

Pás karet

Vyberte kartu Soubor (File). V levém podokně vyberte Nápověda (Help) / Podpora (Support). V pravém podokně pod záhlavím O Statistice (About Statistica) klikněte na Více detailů (More Details) a zobrazí se dialogové okno O Statistice (About Statistica).

Klasické menu

Z nabídky Nápověda (Help) vyberte O Statistice (About Statistica) a zobrazí se dialogové okno O Statistice (About Statistica). Na kartě Licence (License) klepněte na tlačítko Správa licencí (License Management) a zobrazí se dialogové okno Správa licencí (License Management).

K dispozici jsou dvě zobrazení: Offline a Online. Online režim zobrazuje seznam jednotlivých licencovaných funkcí. Režim Offline zobrazuje seznam jednotlivých licencovaných produktů. Zobrazení můžete střídat výběrem tlačítka Offline nebo Online. Chcete-li si půjčit licenci, vyberte tlačítko volby Offline.

Vyberte produkt, který chcete vypůjčit (na obrázku níže je vybrán modul Data Miner) a klikněte na tlačítko Vypůjčit (Check-out). Zobrazí se dialogové okno Vypůjčit produkt (Check-out Product). Pomocí těchto voleb můžete určit celkový počet dní, po které bude licence zapůjčena.

Horní limit (obvykle mezi 5 až 14 dny) je nastaven v licenčním souboru a bude specifický pro vaši instalaci. Zadejte počet dní, které potřebujete k zapůjčení produktu, a klikněte na OK. Pokud si produkt nelze po tuto dobu vypůjčit, zobrazí se chybová zpráva. V opačném případě, pokud jste si úspěšně zapůjčili vybraný produkt, se dialogové okno Správa licencí (Licence Management) aktualizuje tak, aby odráželo Datum odhlášení (Check-out date), Očekávané datum přihlášení (Check-in Date) a Počet zbývajících dní do vypršení zapůjčené licence (Days Remaining).

Některé pokročilejší produkty Statistica, například modul Statistica Data Miner, vyžadují pro své fungování i jiné produkty. Kdykoli si půjčíte produkt, půjčují se také všechny další produkty, od kterých je produkt závislý. Obrázek nahoře ukazuje, že při odhlášení modulu Data Miner bylo automaticky odhlášeno také několik dalších produktů, které jsou pro Data Miner nepostradatelné.

Zapůjčené licence budou automaticky vráceny v den jejich přihlášení. Předpokládejme například, že do vašeho notebooku byla na tři dny rezervována licence modulu Data Miner. Jakmile výpůjční doba vyprší, aplikace přestane pracovat na notebooku a bude vrácena do skupiny dostupných licencí. Nemusíte se připojovat k síti, abyste mohli produkt vrátit v den vypršení platnosti. Licence však můžete ručně vrátit ještě před vypršením doby platnosti. Můžete vrátit jednu licenci najednou výběrem licence a kliknutím na tlačítko Vrátit (Check-in). Případně můžete vrátit všechny licence najednou kliknutím na tlačítko Vrátit vše (Check-in all). Protože v dialogovém okně Správa licencí (Licence Management) se zobrazují pouze ty licence, které jsou půjčeny vám, nemusíte se obávat nesprávného vrácení licence, kterou si půjčil někdo jiný. Chcete-li si vypůjčit licenci nebo vrátit licenci před vypršením platnosti, musíte mít aktivní připojení k licenčnímu serveru.

Po vypůjčení nebo vrácení licencí byste měli ověřit, zda byla akce úspěšná. Odpojte zařízení od sítě a pokuste se spustit CLP. Pokud se systém nepodaří spustit, úspěšně jste vrátili licenci. Při půjčování licence platí opak. Pokud se systém nepodaří spustit, licenci jste si úspěšně nepůjčili.

Nenašli jste co jste hledali?

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte