Webinář ZDARMA [24 .4. 2024]

Export tabulky výsledků v programu Statistica

Úvod

Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět, jak vytvořit vlastní šablonu pro tabulky výsledků v softwaru Statistica.

Než začneme, připomeňme, že možnost tvorby a ukládání grafických šablon jsme si již představovali. Tento článek bude tedy jen o tabulkách bez grafických výstupů.

Export tabulky do dokumentu Word

Možností, co dále dělat a jak exportovat výsledky analýz, které jsou ve formě tabulek, je několik (následující návody ukazují postup v zobrazení typu Pás karet):

Export tabulky z protokolu

Tento postup se skládá ze dvou kroků. Výsledné tabulky nejprve exportujeme do protokolu Statistica a z protokolu (v rámci druhého kroku) přímo do MS Word. Nejprve je nutné si nastavit správnou velikost tabulek exportu do protokolu. Přes NástrojeMožnosti zvětšíme přednastavenou velikost tabulek v protokolu.

Ve stromu dialogu Možnosti v části Protokoly změníme Základní velikost tabulky dat z přednastavených 10,16 x 7,62 na větší rozměr a v pravém dolním rohu potvrdíme OK. Export tabulky do protokolu potom probíhá následovně:

Vybranou tabulku, případně více výsledných tabulek v sešitu výsledků označíme (držíme Ctrl pro označení více výstupů) a následně přidáme do protokolu Statistica (pomocí tlačítka v záložce Domů, kde naleznete i další možnosti exportu).

V protokolu by měly mít tabulky již korektní velikost, pokud ne, bude nutné rozměr (roztáhnutím tabulky) ještě zvětšit. Výsledný protokol lze poté naimportovat do MS Word. Zde však musí být zaručena 100% funkčnost Windows komponent na konkrétním PC, jež mají spolupráci obou softwarů na starosti.

Poznámka: Protokol sám o sobě je možné uložit jako formát softwaru Statistica s příponou str, dále jako soubory rtf, html, xml, txt a pdf.

Poznámka: V případě problémů s tímto exportem (nelze u nejnovějších MS Office 2013/případně pokud některé komponenty Microsoft Windows nejsou dostupné optimálně), uložte výstupy jako dokument typu rtf.

Uložený ‚rtf‘ dokument se dá potom v programu MS Word otevřít a uložit jako dokument ve formátu docx. Případně lze jednotlivé tabulky (z rtf dokumentu) zkopírovat do konkrétního dokumentu Word mezi komentáře apod.

Tabulky tímto způsobem vložené do MS Word (případně přes protokol naimportovány) jsou vloženy jako objekt, mají tedy následující vlastnosti:

  • jednoduše se dá měnit jejich velikost (kliknutím na konkrétní objekt a pohybem myši), pokud je tabulka na dokument příliš široká

  • lze provádět dodatečné změny přímo v softwaru Statistica: dvojklikem na tabulku v MS Word se otevře software Statistica (pokud je na konkrétním PC nainstalován) a jakákoliv změna této tabulky v aplikaci Statistica vyvolá její změnu i v MS Word, lze tedy např. doopravit zarovnání, barvu pozadí, velikost písma (pokud jsme to ještě neprovedli před exportem) či přepsat číselné hodnoty:

Lze také např. editovat záhlaví tabulky. Změny se po zavření tabulky v softwaru Statistica následně projeví opět ve výsledné tabulce ve Wordu:

Export tabulky do MS Word přímo

Výslednou tabulku jednoduše vyexportujete do MS Word pomocí tlačítka Přidat do Wordu v záložce Domů (podobně jako jsme to dělali s protokolem). Výstup v dokumentu Word je buď ve formě objektu (stejně jako výstup z protokolu) nebo ve formě tabulky MS Word (v tomto případě se tabulka uloží jako tabulka Wordu, lze tedy tabulku a její čísla upravovat přímo a jen ve Wordu). Nastavení, jak se tabulka ukládá lze nastavit pomocí zaškrtnutí NástrojeMožnostiAnalýzy/grafySprávce výstupůVložit tabulku dat do Wordu jako objekt. Funkcionalita exportu přímo do Wordu je dostupná, pokud je tabulka jako samostatné okno. Pokud není a je například v sešitu Statistica, pak je potřeba tabulku nejdříve osamostatnit: klikněte pravým na položku sešitu a vyberte Extrahovat jako samostatné okno Kopie

Na kartě domů bude poté aktivní tlačítko Přidat do Wordu.

Zkopírování tabulky a její přímé vložení do MS Word

Výslednou tabulku přes pravé tlačítko myši zkopírujeme a vložíme do konkrétní části dokumentu Word, vloží se zde jako tabulka MS Word:

Takováto tabulka (pokud není moc velká a vejde se do dokumentu) se dá následně v MS Word jednoduše editovat nástroji MS Word:

Rozsáhlé tabulky však nelze jednoduše zmenšit na velikost stránky.

Uložení výsledku jako tabulky MS Excel

Další možnost je potom export výsledku ve formě dokumentu MS Excel (soubory xls, xlsx). V Excelu provést dodatečné úpravy a případně vložit do MS Word:

Poznámka: Tabulku lze vyexportovat také do dalších formátů jako soubory typu txt, csv, dbf, pdf a další, které ukazuje obrázek:

V softwaru Statistica lze (v Možnostech) nastavit také přímý automatický export všech výstupů do Protokolu Statistica, tak do MS Word:

Do dokumentů jsou však vloženy všechny výstupy, které vygenerujete.

Pokud potřebujeme jen konkrétní výstupy, poté doporučujeme spíše exportovat finální tabulky postupně (jak naznačuje bod č. 1).

Šablona pro tabulku dat

Nyní si ukážeme, jak uložit vlastní nastavení formátu tabulky (šablonu). Přes NástrojeMožnosti vybereme v již zmiňovaném dialogu část Dokumenty a tlačítkem Základní rozložení tabulky spustíme dialog, kde vybereme Nový a pojmenujeme naše vlastní nastavení:

Zde (v části Upravit) lze nastavit např. zarovnání na střed, velikost písma, formát čísla a počet desetinných míst atd.

Po uložení (tlačítko OK) a zavření dialogu lze nastavení aplikovat na vytvořené tabulce v záložce Formát Rozložení:

Nenašli jste co jste hledali?

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte