Instalace programu Statistica – jednouživatelská verze (Named User)

Tento článek se zabývá instalací jednouživatelské (named user) verze programu Statistica.

Podmínky pro instalaci

 • K úspěšné instalaci je potřeba mít administrátorská práva. V průběhu instalace může nastat situace, kdy je potřeba restartovat počítač a k dokončení instalace je nutné dokončit instalaci jako správce, resp. administrátor systému.
 • Před započetím vlastní instalace je nutno předchozí verzi programu Statistica řádně odinstalovat. Tento zmíněný postup nijak neovlivní datové soubory z předchozí instalace.

Instalace

 1. Po zakoupení licence vám bude zaslán odkaz pro stažení instalačních souborů. Pro instalaci aplikace Statistica použijte instalátor stažený ze zaslaného odkazu.
 2. Staženou verzi v souborovém formátu ZIP rozbalte a spusťte instalační proces.

 1. Ujistěte se, že není spuštěná žádná jiná aplikace.
 2. Dvakrát klikněte na soubor CDSTART.exe. Jestliže uvidíte dialogové okno, které se zeptá na upgrade předchozí verze, vyberte příslušné zaškrtávací políčko.
 3. Je možné, že před samotnou instalací programu Statistica bude potřeba stáhnout doplňkové soubory nezbytně nutné k samotnému chodu aplikace Statistica. (Např. Microsoft .NET Framework a další nutné běhové knihovny). Instalační proces tak učiní automaticky.

 1. Po případné instalaci těchto nezbytných komponent, bude pravděpodobně nutné restartovat počítač.

 1. Po případném restartování systému bude spuštěn vlastní instalační proces.

 1. V následujícím dialogovém okně Serial Number/Product Key vyplňte náležité údaje jako je Sériové číslo aplikace a dvacetimístný Produktový klíč v jejich příslušných políčkách.

 1. Kliknětě na tlačítko Další (Next).
 2. V dialogu Instalační kód (Install Code) vyplňte příslušný údaj.

 1. Kliknětě na tlačítko Další (Next).
 2. V dialogu Licenční ujednání (Licence Agreement) zvolte Souhlasím s licenčním ujednáním (I accept the terms in the licence agreement).

 1. Kliknětě na tlačítko Další (Next).
 2. V následujícím dialogovém okně Typ instalace (Setup Type) vyberte volbu Typický. [Poznámka: Tento stručný instalační průvodce se zabývá pouze typickou instalací.]

 1. Kliknětě na tlačítko Další (Next).
 2. V následujícím dialogu ponechte jméno instalační složky tak je předvoleno, tedy Statistica X 64-bit. Pokud chcete na plochu systému Windows přidat zástupce programu Statistica, ponechte volbu Create a desktop shortcut to Statistica zaškrtnutou.

 1. V následující dialogovém okně vyplňte všechny požadované registrační údaje, které jsou nutné k získání plné licence. Poté klikněte na tlačítko Další (Next).

 1. V následujícím dialogu vyberte typ registrace programu Statistica. Upozorňujeme, že všechny produkty Statistica musí být zaregistrovány k získání plné licence. Pro automatickou registraci, kterou doporučujeme, je nutné mít funkční internetové připojení.

 1. Kliknětě na tlačítko Další (Next).
 2. Statistica se nyní pokusí o automatickou registraci. V případě úspěšného pokusu se objeví následující dialogové okno. Kliknětě na tlačítko OK.

 1. Statistica je nyní připravena k instalaci. Pro zkopírování instalačních souborů na váš počítač stiskněte tlačítko pro instalaci (Install).

 1. Po dokončení instalace se objeví příslušné hlášení. V případě, že budete vyzváni k restartování systému, je nezbytné pro úspěšné spuštění programu Statistica tak učinit.
 2. Nyní zbývá pro dokončení instalace stisknout tlačítko Dokončit (Finish).

Nenašli jste co jste hledali?

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte