Webinář ZDARMA [24 .4. 2024]

Řešení: Věda a výzkum

Zvyšte kvalitu výstupů vaší vědecko výzkumné činnosti využitím světově uznávaného a široce využívaného softwaru v akademické obci.

Obsah

Zvyšte kvalitu výstupů vaší vědecko výzkumné činnosti využitím světově uznávaného a široce využívaného softwaru v akademické obci.

Pokrok ve znalostech, ke kterým dochází v mnoha oblastech moderní vědy, se stále více opírá o rozsáhlý empirický výzkum. Podmínkou úspěchu výzkumného projektu je správné plánování a provádění výzkumu. Dalším důležitým prvkem je přístup k široké škále moderních metod analýzy dat odpovídajících hypotézám a výzkumným otázkám.

Programy rodiny TIBCO Statistica obsahují všechny potřebné nástroje pro analýzu dat, které mohou být potřebné pro vědecký výzkum. V jediném, konzistentním prostředí poskytuje TIBCO Statistica výzkumným týmům širokou škálu základních a pokročilých metod statistické analýzy dat, modelování a moderních metod dolování dat (Data Miningu) používaných pro komplexní průzkum a vytěžovaní znalostí z velkých datových souborů. Soubor analytických postupů v rámci nástrojů TIBCO Statistica doplňuje vynikající vizualizace dat. Výsledky analýz lze snadno přizpůsobit publikačním potřebám (extrémně bohatý výběr a výjimečná kvalita grafů, neomezené možnosti jejich úprav a ukládání ve vhodném formátu a rozlišení).

TIBCO Statistica v sobě na jedné straně snoubí přátelské uživatelské rozhraní a snadné používání. Na druhé straně umožňuje významně upravovat parametry použitých algoritmů. Vědečtí pracovníci velmi oceňují, a je potřeba to i zdůraznit, možnost vytváření vlastních analytických a grafických postupů v prostředí jazyka Visual Basic, ukládání a automatizování analýz ve formě skriptů, používání jazyka Python a integrace do jazyka R.

V současné době jsou výzkumné projekty stále více interdisciplinární a provádějí je velké výzkumné týmy, což způsobuje nezbytnost zpracování a analýzy dat a také využití výhod týmové práce. TIBCO Statistica je ceněna výzkumnými pracovníky díky týmovému pracovnímu prostředí, správě uživatelů, sdílení různých zdrojů dat, sdílení šablon, analýz a reportů. TIBCO Statistica umožňuje výzkumným týmům pracovat v Internetu v prostředí prohlížeče a snadno sdílet výsledky analýz zpět do Internetu. Dává jim také k dispozici obrovskou výpočetní sílu architektury klient-server a paralelního zpracování dat.

Podmínkou úspěchu výzkumného projektu je nejen přístup k široké škále postupů a analytických nástrojů, ale také možnost vybrat správné metody pro analýzu shromážděných dat z hlediska hypotéz a výzkumných otázek a správné interpretace získaných výsledků. Náš analytický tým podporuje výzkumné týmy svými odbornými znalostmi a zkušenostmi v oblasti analýzy dat a informačních systémů. Podílí se také na realizaci inovačního výzkumu v rámci poskytování poradenských a implementačních služeb.

Podporujeme také naše klienty tím, že pořádáme řadu všeobecných a odborných kurzů a seminářů, vedených vynikajícími akademickými lektory s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti konzultací praktických otázek týkajících se plánování a analýzy výsledků empirického výzkumu.

Na našich stránkách najdete mnoho příkladů využití metod analýzy dat k řešení problémů výzkumu v různých oblastech empirického výzkumu.

Své zkušenosti a znalosti sdílíme v průběhu pravidelných seminářů o aplikacích analýzy dat a dataminingových technikách v různých oblastech.

Benefity řešení

 • Podpora vědecko-výzkumné činnosti
  • Všechny potřebné nástroje pro analýzu dat
  • Široká paleta statistických metod v jednom nástroji
 • Zvýšení kvality vědecko-výzkumné činnosti
  • K dispozici jsou jak základní, tak moderní pokročilé modelovací algoritmy pro hledání netriviálních závislosti v datech
 • Extrémně široké možnosti grafických výstupů
 • Rychlá orientace v softwaru
  • Jednoduché uživatelské rozhraní graficky připomínající MS Excel – Ribon Bar
 • Snadné a komfortní použití
  • Jednoduchá možnost načítání dat z MS Excel, textových souborů a dalších datových zdrojů – MS SQL, MS Access, Hadoop, atd.
  • Rozšířené funkce pro přípravu dat
  • Plně editovatelné grafy pro potřeby publikační činnosti v různých formátech a rozlišení
  • Možnosti tvorby automatizovaných reportů
 • Grafické programovatelné prostředí – TIBCO Statistica Workspaces

Další řešení

GDPR

Datová integrace, analýza dat

Bankovní služby

Rozhodovací modely, Risk Management, Real-Time Monitoring transakcí nebo Strojové učení. Know-how, reference a celosvětově uznávané nástroje na zpracování dat

Farmacie

Splnění regulatorních požadavků, zvýšení efektivity procesů a kvality, snížení nákladů

Big Data

Machine learning, Analýza velkých dat

Průmysl 4.0

Naplnění iniciativy, Analýza výrobních linek, SW podpora

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte