Řešení: Big Data

Obsah

Machine learning, Analýza velkých dat

Data Science vám umožní z vašich velkých dat vyčíst zásadní informace!

Zrychlete návratnost investic do datové analytiky pomocí nástroje Tibco Statistica, který umožňuje transformace velkých dat a aplikovaní pokročilých metod Data Science v prostředí Hadoop a dalších velkých datových prostředích. Odemkněte skrytý potenciál vašich dat a zvyšte hodnotu vybudované datové infrastruktury.

Tibco Statistica nabízí obrovskou škálovatelnost a širokou podporu datových typů, včetně nestrukturovaných dat. Eliminuje potřebu komplexního kódování a nabízí „sandbox“ prostředí pro simulaci a aplikaci metod pokročilé analytiky. Ve spolupráci s nástrojem Tibco Spotfire provádí veškeré výpočty dat v rámci Hadoopu nebo přímo v databázi „on site“ nebo v cloudu, tím se snižuje nutnost přesunu dat a významně se zlepšuje výkon.

Tibco Statistica vám umožní realizovat sofistikované projekty prediktivního modelování na datech od koncových uživatelů / zákazníků. Pomocí pokročilých modelů strojového učení můžete předpovídat poruchy mechanických zařízení nebo počítat optimální čas na preventivní údržbu strojů.

Analýzu velkých dat je možné využít pro modely strojového učení a významně vylepšit predikce či výsledky analytických operací.

Další řešení

Věda a výzkum

Zvyšte kvalitu výstupů vaší vědecko výzkumné činnosti využitím světově uznávaného a široce využívaného softwaru v akademické obci.

GDPR

Datová integrace, analýza dat

Bankovní služby

Rozhodovací modely, Risk Management, Real-Time Monitoring transakcí nebo Strojové učení. Know-how, reference a celosvětově uznávané nástroje na zpracování dat

Farmacie

Splnění regulatorních požadavků, zvýšení efektivity procesů a kvality, snížení nákladů

Průmysl 4.0

Naplnění iniciativy, Analýza výrobních linek, SW podpora

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte