Webinář ZDARMA [18 1. 2024]

Řešení: GDPR

Obsah

Datová integrace, analýza dat

Pro oblast GDPR je zásadní rychlé vyhledání dat a jejich kontrola. Samotná podstata GDPR stojí na možnosti práva na výmaz informace a zásadní je takovou informaci rychle najít a podle požadavků odstranit. Proto tento postup je potřeba integrace datových zdrojů. Propojení různých datových sad vhodnými nástroji, aby byla možnost nad nimi vyhledávat.

V praxi se bavíme o nástrojích analytiky a datové vizualizace, které se dovedou rychle napojit na univerzální datové zdroje a data procházet, analyzovat a vyhledávat v nich. Takové nástroje jsou v našem portfoliu. V první řadě jsme pro vás schopni zajistit nasazení nástroje a připravit onu integrační část = napojíme data z vašeho CRM, ze sociálních sítí, z ERP, z účetního softwaru, a v druhém kroku potom nastavíme vyhledávání v datech podle zvolených kritérií.

Pověřenec pro správu dat bude následně pomocí těchto nástrojů vyhledávat a spravovat citlivé informace, a dojde tak k naplnění agendy vyplývající z implementace GDPR směrnice.

Další řešení

Věda a výzkum

Zvyšte kvalitu výstupů vaší vědecko výzkumné činnosti využitím světově uznávaného a široce využívaného softwaru v akademické obci.

Bankovní služby

Rozhodovací modely, Risk Management, Real-Time Monitoring transakcí nebo Strojové učení. Know-how, reference a celosvětově uznávané nástroje na zpracování dat

Farmacie

Splnění regulatorních požadavků, zvýšení efektivity procesů a kvality, snížení nákladů

Big Data

Machine learning, Analýza velkých dat

Průmysl 4.0

Naplnění iniciativy, Analýza výrobních linek, SW podpora

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte