Řešení: Farmacie

Obsah

Splnění regulatorních požadavků, zvýšení efektivity procesů a kvality, snížení nákladů

 • Popis řešení
 • Benefity řešení

TIBCO Statistica ™ Pharma je řešení designované speciálně pro farmaceutické společnosti, které spoléhají na výrobní analýzy jako jsou:

 • Analýza stability a životnosti – Stability and Shelf Life Analysis
 • Analýza hlavních příčin – Root Cause Analysis
 • Metody pro statistické řízení procesů a kontrolu kvality – SPC and Quality Control
 • Optimalizace procesů – Process Optimization
 • Statistické analýzy – jednorozměrné i vícerozměrné metody
 • Algoritmy strojového učení – Machine Learning Algorithms
 • Sledovatelnost produktu – Product traceability – viz.video
 • Včetně nástrojů pro tvorbu automatických a plně konfigurovatelných reportů

Řešení je připraveno na validační proces a obsahuje nástroje pro řízení, tzv. Governance, jako:

 • Řízení přístupových oprávnění jednotlivých uživatelů – Role Based Security
 • Správu metadat – Metadata Management
 • Verzování/schvalování – Versioning/Aprroving
 • Správu modelů – Model Management
 • Auditní stopu – Audit Trail
 • Zachycení elektronického podpisu – Electronic Signature Capture

Jednotlivé funkcionality softwaru jsou vyvíjeny dle zásad GxP, ve shodě s mezinárodními standardy a dle doporučení FDA (Food and Drug Administration) a ICH (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use)

Monitorovací procesy jsou v tomto odvětví klíčové, proto řešení zahrnuje také TIBCO Statistica™ Monitoring & Alerting Server, tj. výkonný nástroj pro kontinuální monitorování procesů a správu alarmů.

Pro výzvy spojené s manuálním zadáváním vstupních dat je součástí tohoto řešení také plně konfigurovatelná platforma pro zadávání a validaci dat – TIBCO Statistica™ Data Entry Server.

Jsme připravení vám být spolehlivým partnerem při implementaci řešení a dosažení benefitů uvedených na záložce „Benefity řešení“.
Spojit se s námi můžete  prostřednictvím formuláře níže.

 • Splnění požadavků regulatorních autorit – FDA, EMA
 • Zajištění shody s mezinárodními standardy – ICH, FDA (FDA 21 CFR Part 11)
 • Zvýšení efektivity procesů
  • Možnost redefinovat akceptační kritéria pro každý parametr na základě dlouhodobého shromažďování dat z výrobního procesu k zajištění robustního výrobního procesu
  • Možnost získávání a filtrování dat z běžné výroby s cílem odhadu indexu spolehlivosti procesu pro každý parametr a evidence robustnosti procesu
 • Snížení pracnosti a výrazná úspora času
  • Automatická tvorba PQR a CPV reportů
  • Automatická tvorba uživatelsky definovaných reportů
  • Automatické zadávání a vyhodnocování výrobních dat
 • Snížení nákladů
  • Včasné stažení produktů
  • Prevence stažení produktů z trhu v budoucnu
  • Rychlé preventivní akce
  • Včasné odhalení nedostatků v dodržovaní předpisů
  • Předcházení zjištění regulatorních autorit
 • Snížení rizika
  • Okamžitě dostupné informace o trendech stability
  • Průběžné statistické vyhodnocování trendů
  • Vyhodnocení korelací mezi jednotlivými parametry, které ovlivňují finální kvalitu produktů
 • Zrychlení procesů uvedení produktů na trh

Jsme připravení Vám být spolehlivým partnerem při implementaci řešení a dosažení uvedených benefitů.
Spojit se s námi můžete prostřednictvím formuláře níže.

Další řešení

Věda a výzkum

Zvyšte kvalitu výstupů vaší vědecko výzkumné činnosti využitím světově uznávaného a široce využívaného softwaru v akademické obci.

GDPR

Datová integrace, analýza dat

Bankovní služby

Rozhodovací modely, Risk Management, Real-Time Monitoring transakcí nebo Strojové učení. Know-how, reference a celosvětově uznávané nástroje na zpracování dat

Big Data

Machine learning, Analýza velkých dat

Průmysl 4.0

Naplnění iniciativy, Analýza výrobních linek, SW podpora

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte