Webinář ZDARMA [24 .4. 2024]

Case Study: Statistica pomáhá při výzkumu a vývoji léčiv nádorových onemocnění

SOTIO a.s. je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění. Společnost se věnuje výzkumu vlastní platformy aktivní buněčné imunoterapie na bázi dendritických buněk s cílem významně zlepšit a zpřístupnit možnosti této léčby pacientům. Ve vlastním špičkově vybaveném pracovišti splňujícím nejpřísnější nároky na sterilní přípravu léčivých preparátů pro buněčnou terapii se společnost věnuje výzkumu role dendritických buněk při léčebné aktivaci imunitního systému a ověřování jejich účinnosti v klinickém hodnocení. Společnost SOTIO a.s. úzce spolupracuje s Ústavem imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a s Fakultní nemocnicí v Motole. Do procesu přípravy a realizace klinických studií jsou zapojeni přední světoví odborníci věnující se léčbě a výzkumu v oblastech imunoterapie a nádorového bujení.

SOTIO a.s. je součástí portfolia firem investiční a finanční skupiny PPF, která se dlouhodobě finančně i manažersky podílí na rozvoji společnosti.

Výchozí stav

Jednou z částí společnosti SOTIO a.s. je i výzkumná sekce, která se zabývá preklinickými studiemi a základním výzkumem sledovaných vzorků. Paní doktorka Fialová pracuje v této výzkumné části společnosti a jejím cílem je analyzovat vzorky v rámci preklinických studií. Do studií se zapojují převážně pacienti s nádory hlavy, krku a nádory vaječníků. Na sledované vzorky jsou aplikovány různé statistické přístupy, někdy mají data velkou variabilitu, někdy jsou k dispozici malé počty atd. Požadavkem proto bylo softwarové vybavení, jež dokáže nabídnout široké množství metod ke zpracování dat.

Požadavky zadavatele

Jak již bylo zmíněno, hlavním požadavkem byl software, který obsahuje klíčové testy pro oblast biomedicínského výzkumu. Dalším požadavkem byla jednoduchost a intuitivní ovládání. RNDr. Anna Fialová, Ph.D. k nákupu říká: „Software jsem znala již ze školy, volba proto byla jednoduchá. Oceňuji, že si toho člověk nemusí moc nastavovat sám.“ Cílem pro společnost SOTIO a.s. bylo koupit takový analytický software, který nabídne nejen velké množství analytických metod, ale také široké spektrum možností pro vizualizaci dat. „Na softwaru STATISTICA oceňuji také velké množství nastavení a možnosti kombinovat různé grafické výstupy.“ dodává paní doktorka Fialová.

Průběh implementace

Instalace softwaru byla bez problémů a byla realizována vlastními silami. Technická podpora během instalace nebyla potřeba, stejně tak jako zaškolení do ovládání softwaru, neboť paní doktorka Fialová již software znala z univerzity.

Spolupráce s dodavatelem

„Spolupráce s dodavatelem byla ve všech fázích naprosto profesionální. Oceňuji také možnost se na cokoliv zeptat oddělení Podpory.“ dodává paní doktorka Fialová. Pro prohloubení znalostí absolvovala paní doktorka odborný kurz Analýza přežití, který hodnotila velmi kladně. V rámci spolupráce byl ve společnosti SOTIO a.s. realizován také vzdělávací seminář, ve kterém bylo proškoleno velké množství pracovníků. Kladně jsou hodnoceny i návodné články a další vzdělávací materiály, které jsou uživatelům dostupné.

Výsledný stav

Na softwaru STATISTICA jsou pravidelně vyhodnocována experimentální data. Výzkum společnosti SOTIO a.s. je zaměřen na imunoterapii nádorových onemocnění a použití nových léčebných postupů v praktické medicíně. Výzkum v posledních letech potvrdil, že imunitní systém člověka je schopen rozpoznat a cíleně ničit nádorové buňky. Cílem výzkumných projektů je porozumění procesům, které v těle rozhodují o aktivní imunitní reakci proti nádorovým buňkám a jejich využití při vývoji léků podporujících zahájení protinádorové odpovědi imunitního systému pacienta.

Softwarový nástroj STATISTICA splňuje výše uvedené požadavky na moderní analytický nástroj. Výstupy ze softwaru STATISTICA jsou publikovány v článcích a výzkumných zprávách. Pozitivně jsou hodnoceny i možnosti uložení vlastních grafických šablon.

Další reference

Case Study: Masarykova univerzita

Software TIBCO Statistica je již několik let dostupný všem pracovníkům a studentům Masarykovy univerzity v Brně a podle našich zkušeností je jimi hojně využíván. Kromě