Case Study: Masarykova univerzita

Software TIBCO Statistica je již několik let dostupný všem pracovníkům a studentům Masarykovy univerzity v Brně a podle našich zkušeností je jimi hojně využíván.

Kromě instalací využívaných přímo zaměstnanci/studenty je software nainstalován i na řadě počítačových učeben a využíván pro standardní výuku v rámci nejméně tří fakult univerzity pro řádově stovky studentů ročně. Počet pravidelných uživatelů software lze pak opět odhadnout na stovky až tisíce.

Co se týče našeho pracoviště (Centrum biostatiky a analýz MU), jehož primárním zaměřením je analýza biologických a medicinských dat a zároveň výuka analýzy dat pro biologické a medicinské obory, jde o hlavní statistický software využívaný v naší práci.

Hlavními výhodami, které v software TIBCO Statistica spatřujeme, je velký rozsah dostupných metod sahající od klasické popisné statistiky až po řadu sofistikovaných metod vícerozměrné analýzy a stochastického modelování, rozsáhlý help dobře dokumentující jak praktické použití metod, tak její matematické pozadí, grafické možnosti prezentace výsledků a v neposlední řadě i bezproblémová spolupráce s jinými software (databáze, jiné statistické SW, MS Office atd.).

V případě použití při výuce pak k těmto vlastnostem přistupuje uživatelsky přívětivé rozhraní a dobrá rychlost aplikace i na méně výkonných počítačích.

Závěrem můžeme na základě naší dlouhodobé zkušenosti tento SW plně doporučit všem zájemcům o analýzu biologických a klinických dat, jakož i všem školám a učitelům, kteří tuto vědu vyučují.

Centrum biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně

Další reference