Instalace zkušební verze aplikace TIBCO Statistica 14

Tento článek ve stručnosti uvádí postup instalace testovací verze aplikace Statistica 14.

Instalace zkušební verze je velmi jednoduchá a v několika málo krocích máte k dispozici k vyzkoušení kompletní verzi.

Po stažení archivu se zkušební verzí archiv ve formátu zip rozbalte. V rozbaleném archivu vyhledejte tyto dvě složky: Install32 a Install64. V dnešní době připadá ve verzi aplikace Statistica v úvahu s největší pravděpodobností instalace 64bitové verze.

Přejděte do adresáře Install64 a pravým tlačítkem vyberte soubor Statistica.exe a vyberte Spustit jako administrátor.

Zvolte Next (Další).

Vyberte možnost I don’t have a product key. I would like a Desktop trial. (Nemám produktový klíč. Rád bych vyzkoušel Desktop trial). Poté zvolte Next (Další).

Vyberte I accept the terms in the Licence Agreement (Souhlasím s podmínkami v licenčním ujednání).

Jako typ instalace vyberte Typical (Typická instalace).

Vyplňte podle vaší situace registrační údaje a po vyplnění zvolte Next (Další).

Vyberte možnost automatické registrace zvoleném Automatically register (recommended). Poté pokračujte v instalaci zvolením Next (Další).

Po zvolení automatické registrace by se mělo zobrazit hlášení o úspěšné registraci: Automatic registration has succeeded.

Pro započetí vlastní instalace zvolte položku Install.

Poté se spustí samotná instalace, kde vyčkejte do té doby, než se zobrazí následující dialogové okno o ukončení instalace.

Zde můžete podle vlastního uvážení vybrat, zda si chcete prohlédnout záznam o instalaci (View log file) nebo zda chcete po dokončení instalace rovnou spustit aplikaci Statistica (Launch Statistica). Zakončení celé instalace proveďte stiskem tlačítka Finish.

Tím je instalace zkušební verze dokončena.

Nenašli jste co jste hledali?

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte