Webinář ZDARMA [24 .4. 2024]

Jak na logistickou regresi

Logistická regrese – více prediktorů

Následující článek je zaměřen na tvorbu logistické regrese s více prediktory v programu Tibco Statistica.

  1. V menu zvolíme Statistiky > Pokročilé modely > Zobecněné lineární/nelinerání modely
  2. Z nabídky vybereme Logitový Model


3. Zvolíme proměnné – více regresorů, jak kategorických, tak i spojitých

4. V dalším kroku vybereme možnost Tvorba Modelu
5. Vytvoří se nám více výstupů do pracovního sešitu, kde jeden z nich je tabulka s odhadem parametrů

V rámci prostředí WorkSpace je možné vytvořit více takových modelů a zkoumat situaci ohledně více různých závislých proměnných. Následně jedním spuštěním dojde k výpočtu všech situací.

Nenašli jste co jste hledali?

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte