Webinář ZDARMA [18 1. 2024]

Ohlédnutí za: Podzimní kurzy – listopad a prosinec

Obsah

Během letošního podzimu proběhlo hned několik kurzů s různou tématikou.

Jako první můžeme zmínit kurz Praktická analýza dat. Toto dvoudenní školení se konalo ve dnech 29.-30.10.2018. Kurz klade důraz na procvičování samostatných úloh týkajících se zpracování dat z různých oblastí lidské činnosti.

Na přelomu října a listopadu se konal pokročilý dvoudenní kurz Neuronové sítě, které patří mezi oblíbené moderní techniky a které umožňují nový a často i efektivnější přístup pro zpracování dat.

Pro velký zájem účastníků proběhlo v termínu 7.-8.11.2018 opakování kurzu Základní kurz statistiky I. Cílem kurzu bylo naučit účastníky efektivně získávat informace z dat a porozumět filozofii statistického zpracování dat.

Kurzů se zúčastnili kolegové z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice či z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Na prosinec je plánován kurz Základní kurz statistiky II, který navazuje na kurz Základní kurz statistiky I. Tento navazující kurz je zaměřen zejména na obecné lineární modely (vícerozměrná regrese, analýza rozptylu) a na možnosti nelineárního modelování.

Rádi bychom do budoucna otevřeli více kurzů zaměřených na vaše potřeby v oblasti statistické analýzy dat. Máte-li přání na specifický okruh znalostí, ale nenalezli jste je v našich kurzech, napište nám to přes formulář „Tip na kurzy“.

Další články

Geo-analytika na vzestupu

Geo-analytika kombinuje tradiční analytiku s informacemi o poloze, aby poskytla lepší kontext a perspektivu studovaných dat. Geografické umístění a další prostorové informace mohou rozšířit a

Nevymýšlejte znovu kolo. Použijte embedded BI.

Napříč IT byznysem najdete spoustu společností, startupů či projektů vytvářející různé aplikace. Už je pryč doba, kdy se vytvářeli robustní programy, vyžadující složité provozní konfigurace