Produkty - Verze TIBCO Statistica

Ve všech verzích aplikace Statistica můžete pracovat dvěma způsoby:

  • Prostředí tabulek je podobné MS Excel, a obdobně se v něm data i zpracovávají. Oproti Workspace je nevýhodou pracnější postup – většinu kroků je nutné zpracovat manuálně.
  • Vizuální prostředí Workspace se snadno ovládá a mnohem rychleji v něm datovou analýzu automatizujete. Jednotlivé kroky analytického procesu jednoduše sestavíte metodou „táhni a pusť“.

Desktop

Základní balíček pro datové analytiky a technologické a výzkumné pracovníky k rychlé analýze dat.

Více »

Analyst

Rozšíření základního balíčku pro snadnou transformaci dat z různých systémů (ETL), řízení kvality v rámci SPC metodik a pro tvorbu obchodních procesů.

Více »

Modeler

Rozšíření předchozích balíčků pro rychlou a jednoduchou analýzu velkých (big data) souborů a tvorbu prediktivních modelů za využití strojového učení, AI a ETL.

Více »

Data Scientist

Výkonný balíček pro zpracování rozsáhlých datových projektů za pomoci nástrojů ETL, AI a strojového učení.Možnost nezávislého nasazení vytvořených procesů a modelů do aplikací třetích stran.

Více »

Comprehensive

Verzi Comprehensive aplikace Statistica využijete především k analýze velkých (big data) souborů, k tvorbě pokročilých prediktivních modelů a monitorování výroby v reálném čase. 

Více »

Jak se mezi sebou jednotlivé verze liší z pohledu funkcionalit?

 

Desktop

Analyst

Modeler

Data Scientist

Comprehensive

základní popisné statistiky

jednorozměrné a vícerozměrné metody

lineární a nelineární modely

metody průmyslové statistiky

analýza síly testu

PI konektor

ETL a pokročilá datová transformace (Rules Builder)

pokročilé metody strojového učení, prediktivního modelování a text miningu

funkce rozhodovacích stromů a náhodných lesů a optimalizace prediktorů

deployment vytvořených modelů a procesů do aplikací třetích stran

funkce sledovatelnosti produktu a analýzy stability a životnosti

soulad s průmyslovými standardy výroby