Webinář ZDARMA [24 .4. 2024]

TIBCO Statistica Analyst

Rozšíření základního balíčku pro snadnou transformaci dat z různých systémů (ETL), řízení kvality v rámci SPC metodik a pro tvorbu obchodních procesů.

Verzi Analyst aplikace Statistica využijete pro rychlé zpracování a vyhodnocení dat, řízení kvality v rámci SPC metodik a pro tvorbu obchodních procesů. Součástí balíčku je několik ETL nástrojů pro transformaci dat.

Verzi Analyst využijí především datoví analytici, manažeři kvality a technologičtí pracovníci pro řízení a analýzu dat ve výrobních podnicích (např. jako celopodnikový analytický systém).

Aplikace je k dispozici ve stolní, síťové i serverové formě.

Import dat

Analyst je plně kompatibilní se soubory xlsx (včetně xls), csv a s daty s pevnou šířkou (např. v textových souborech). Umožní vám:

 • načítat data z SQL, NoSQL a dalších databází,
 • pomocí integrovaného PI konektoru načíst data z OSIsoft PI systému (oblíbené řešení pro správu provozních dat),
 • importovat Spotfire SBDF datové soubory,
 • integrovat dva a více datových setů do jednoho grafického prostředí a série výstupů.

Příprava dat

Verze Analyst nabízí automatizované očištění dat od duplicitních, nekonzistentních a odlehlých hodnot (popř. jejich překódování) pomocí tzv. Data Health Check (DHC) funkce.

Pro pokročilou datovou transformaci slouží nástroj Rules Builder, který vám umožní data z různých zdrojů zpracovat podle komplexních pravidel (i s využitím podmiňovacích výrazů).

Pro snazší zpracování přiblížíte svá data k normálnímu rozložení využitím zabudované Box-Coxovy transformace.

Vyhodnocení dat

Ve verzi Analyst vyhodnotíte naměřená data mj. pomocí:

 • klasických metod popisné, parametrické a neparametrické statistiky,
 • explorační analýzy a vizualizace,
 • vícerozměrných statistických metod pro organizaci a klasifikaci dat,
 • pokročilých lineárních a nelineárních modelů,
 • odhadu mnoha složek rozptylu a přesnosti v datových souborech (Variance Estimation and Precision).

Další funkce

Statistica v této verzi nabízí také možnost naprogramovat si vlastní skripty v jazycích R, Python či C#. Analyst dále využijete např. pro:

 • porozumění klíčovým parametrům ovlivňujícím kritické atributy kvality (funkce procesní analýzy, kontroly kvality a vícerozměrného statistického řízení procesů),
 • návrh experimentů a jejich virtuální provádění (funkce designování experimentů – Design of Experiments, analýza síly testu – Power Analysis a odhad intervalu – Interval Estimation).

Vizualizace a výstupy

Rozložení získaných dat a výsledky zobrazíte ve verzi Analyst mj. prostřednictvím histogramu, přímek, krabicových, bodových, rozptylových a kvantilových grafů a dalších často využívaných metod 2D i 3D zobrazení.

Získané výsledky může vyexportovat např. v podobě:

 • jednoduchých i pokročilých reportů,

 • zápisu do různých typů databází,

 • souborů MS Word (docx), MS Excel (xlsx) a textových souborů (csv), či pdf.

Další produkty

Desktop

Základní balíček pro datové analytiky a technologické a výzkumné pracovníky k rychlé analýze dat.

Více »

Modeler

Rozšíření předchozích balíčků pro rychlou a jednoduchou analýzu velkých (big data) souborů a tvorbu prediktivních modelů za využití strojového učení, AI a ETL.

Více »

Data Scientist

Výkonný balíček pro zpracování rozsáhlých datových projektů za pomoci nástrojů ETL, AI a strojového učení.Možnost nezávislého nasazení vytvořených procesů a modelů do aplikací třetích stran.

Více »

Comprehensive

Verzi Comprehensive aplikace Statistica využijete především k analýze velkých (big data) souborů, k tvorbě pokročilých prediktivních modelů a monitorování výroby v reálném čase. 

Více »

Chcete se s námi poradit?

Pošlete nám svůj dotaz přes formulář níže. V nejbližší pracovní den se vám ozveme zpět a podíváme se, jak vám můžeme pomoci.

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte