Webinář ZDARMA [18 1. 2024]

Statistica 13: Novinky v nové verzi

Obsah

Neznáte Statisticu? Tak začněte tady:
Statistica je analytický software obsahující prostředky pro správu dat, jejich analýzu, vizualizaci a vývoj uživatelských aplikací. Poskytuje široký výběr základních i pokročilých technik speciálně vyvinutých pro oblasti Business Intelligence, Big Data, kontrolu kvality, výzkum a mnoha dalších. Analytická platforma Statistica umožní organizacím řídit celý analytický životní cyklus – od načítání a přípravy dat, vizualizaci až po vytvoření modelu a jeho nasazení do provozu.

Statisticu znám a chci vedět, co je nového:
Statistica 13 – je nejnovější verze analytického softwaru, která přináší mnoho významných vylepšení.

Stručný výčet těch nejdůležitějších novinek v aktuální verzi:

Možnost definovat si analytické workflow nyní pro všechny produkty – rozhraní Statistica Workspace bylo významně vylepšeno a je k dispozici v každém produktu.

Manuální kroková regrese – k manuální (uživatel si sám může volit v každém kroku, které prediktory přidá, nebo odstraní) krokové logistické regresi byla přidána i klasická lineární a Coxova regrese.

Posílení dataminingových algoritmů pro modul Statistica Data Miner – pro posílení dataminingových algoritmů byly přidány krokové modelovací techniky. Hlavní výhodou krokové výstavby modelu je možnost ručně přidávat nejdůležitější prediktory a sledovat jejich vliv na model. Funkcionalita what-if umožní definovat modely, které jsou v souladu se směrnicemi a politikou společnosti. Více informací se dočtete zde.

Nový modul pro vizualizaci dat – Statistica Interactive Visualizations & Dashboards. Jde o nový modul pro pokročilou a interaktivní vizualizaci dat, který umožní snadnou vizualizaci rozsáhlých a dynamicky se měnicích dat (obchodní data, energetika, průmysl atd.). Díky tomuto modulu budete mít neustálý přehled o vývoji klíčových údajů. Tento modul je součástí trial verze Statistica 13.

Big Data – pokročilá platforma pro analýzu těch nejrozsáhlejších datových zdrojů. Díky mnoha vylepšením (Native Distributed Analytics (NDA), analytika nad Hadoop atd.) umožňuje Statistica zpracovávat obrovské objemy dat s maximální efektivitou.

Další informace o posledních novinkách (Edge scoring atd.) se dočtete zde, dále také na https://www.tibco.com/products/data-science.

Další články

Geo-analytika na vzestupu

Geo-analytika kombinuje tradiční analytiku s informacemi o poloze, aby poskytla lepší kontext a perspektivu studovaných dat. Geografické umístění a další prostorové informace mohou rozšířit a

Nevymýšlejte znovu kolo. Použijte embedded BI.

Napříč IT byznysem najdete spoustu společností, startupů či projektů vytvářející různé aplikace. Už je pryč doba, kdy se vytvářeli robustní programy, vyžadující složité provozní konfigurace