Webinář ZDARMA [24 .4. 2024]

TIBCO Spotfire jako nejlepší self-service BI nástroj současnosti

Obsah

TIBCO Spotfire jako nejlepší self-service BI nástroj současnosti. Proč? Odpovíme Vám v tomto článku.

 

S narůstajícím počtem netechnických a manažersky zaměřených pracovníků se zvyšuje poptávka po jednoduché a snadno vyhotovené vizualizaci dat. V analytickém světě je tento trend dlouhodobě identifikován jako self-service BI. (zajásal by češtinář pokud bychom tomu říkali hezky Česky samoobslužná analýza dat?)

 

Společnost Gartner tuto problematiku definuje jako decentralizovanou analýzu dat. Zahrnuje do ní právě samoobslužnou analytiku, který jde proti konvenčním BI nástrojům, které vyžadují budovaní datového skladu nebo součinnost IT odborníků při sebemenší úpravě reportu. Oproti tomu self-service BI je implementované postupně, a to rukou manažera nebo odborníka na straně byznysu. Pokud si najdete zprávu Gartnera popisující zásadní pilíře analytických a Business Intelligence nástrojů, tak se dozvíte, že v oblasti decentralizované analýzy dat je číslo jedna právě nástroj TIBCO Spotfire.

 

Gartner zcela jistě hodnotil klíčové schopnosti self-service BI nástrojů, kterými jsou: snadné použití nástroje, vizuální atraktivita výstupů, snadno nastavitelné workflow (česky „vykonání nějaké podmínky nebo akce“), jednoduché načtení a uložení dat, interaktivní průzkum dat nebo aplikace pokročilé analytiky.

 

Analytika pro každého

Naprosto zásadní je zpřístupnění a „polidštění“ analytiky odborníkům v různých oblastech podnikání. Pokud máte logistickou společnost a v ní zaměstnáváte řadu let opravdového odborníka na logistiku, je to právě tento odborník, který může z poskytnutých dat vyvodit nejpřínosnější závěry. O analytice ale nemůže být řeč, protože odborník na logistiku není datovým analytikem. Je důležité poskytnout mu data a platformu, která bude natolik jednoduchá a srozumitelná, aby mohl data začít vyhodnocovat a hledat v nich důležité závěry. Takovou datovou interpretaci a možnosti její analýzy hledají všichni další odborníci napříč firmou.

 

Představme si ale zcela opačnou situaci. Vaše společnost zaměstnává opravdového profesionála na analýzu a analytiku. Je zahlcen požadavky na zobrazení dat a vyhotovení srozumitelných závěrů a datových interpretací pro manažery, kteří potřebují prokazatelný důkaz pro jejich rozhodnutí. Takový expert, často, místo aby data analyzoval a přinášel objevy z využití moderních metod jako například neuronové sítě nebo strojové učení, tak plýtvá svůj čas na úpravu různých mnohdy bezcenných výstupů.

 

TIBCO Spotfire má za cíl vyhovět obou výše popsaným situacím. Umožňuje odborníkům a manažerům data vizualizovat a tvořit interaktivní dashboardy (česky soustavy reportů, které se zpravidla vejdou na jednu obrazovku). Poskytuje ale i řadu funkcí pro datové odborníky, které mohou data analyzovat více do hloubky. Díky celé řadě vhodných integrací, a zmiňme zde tu nejpodstatnější z tohoto pohledu, kterou je integrace s nástrojem TIBCO Statistica, můžeme datovým odborníkům poskytnout profesionální analytické prostředí s více jak 30-ti lety analytických zkušeností a následně vyhodnocené data profesionálně a hlavně jednoduše vizualizovat manažery nebo oborovými profesionály.

 

Příprava dat

Zásadní disciplína, která je dodnes původcem všech komplikací s vyhodnocením dat spojených, je příprava dat. Je těžké pochopit, že trávíme v dnešní době až 80% času datovou přípravou a čištěním dat, místo toho abychom se zabývali hodnocením a analýzou. TIBCO Spotfire přichází s jednoduchým prostředím pro načtení dat z nepřeberného množství zdrojů a s přehlednou vizualizací, ve kterém si pomocí workflow (česky vysvětleno výše) utvoříte všechny potřebné datové úpravy a ty zůstanou zmapovány.

 

Samotný průzkum dat je ještě obohacen o prvky strojového učení. Nástroj sám navrhuje vhodnou kategorizaci dat a upozorňuje na vady v datech. TIBCO Spotfire je vhodný i vizualizaci a odhalení nedostatků v načtených datech.

 

Vhodný na jakýkoli scénář

Často slýchané slovo AGILITA je zde opět na místě. Self-service BI nástroje rostou. Roste rozsahe jejich použití. Například od vyřešení nejpalčivějších problémů v kvalitě výroby, kdy automatizovaně zobrazujeme pareto zmetkovosti až po prediktivní modely údržby výrobní linky. Postupně, nebo chceme-li agilně, využíváme TIBCO Spotfire na stále další potřeby ve vizualizaci dat a pak i na analytické úlohy.

 

Self-service BI musí být dostatečně flexibilní, aby u prvního případu použití fungovalo nezávisle s jedním nebo dvěma datovými zdroji a možná i off-line a v cizím cloudovém prostředí. Musí se ale umět přesunout na stroje zákazníka, integrovat data z celé řady systémů třetích stran a pravidelně z nich těžit data pro reporting. Musí ale být i silnou BI platformu napříč celou firmou a nahradit konvenční BI nástroje. Navíc musí zvládat „nechat se vložit“ do firemního intranetu a zůstat interaktivní.

 

Takový chameleon je právě TIBCO Spotfire a toho si mimo jiné Gartner všímá a oceňuje 5 bodů z 5ti.

 

 

Pomůžeme Vám s implementací self-service BI a hlavně z jeho maximálním využitím.

Školení pro datové vědce

https://statistica.pro/kurzy/prakticka-analyza-dat/#kurzy

https://statistica.pro/kurzy/zaklady-statistickeho-zpracovani-dat-v-jazyce-r/#kurzy

https://statistica.pro/kurzy/neuronove-site/#kurzy

 

Školení pro manažery a odborníky v oboru

https://statistica.pro/kurzy/ovladani-programu-tibco-spotfire-x/#kurzy

https://statistica.pro/kurzy/prakticka-analyza-dat-v-prumyslu/#kurzy

https://statistica.pro/kurzy/statistika-ve-spolecenskych-vedach/#kurzy

 

Implementace nástroje, licence i provoz

info@datafriends.cz

 

Další články

Geo-analytika na vzestupu

Geo-analytika kombinuje tradiční analytiku s informacemi o poloze, aby poskytla lepší kontext a perspektivu studovaných dat. Geografické umístění a další prostorové informace mohou rozšířit a

Nevymýšlejte znovu kolo. Použijte embedded BI.

Napříč IT byznysem najdete spoustu společností, startupů či projektů vytvářející různé aplikace. Už je pryč doba, kdy se vytvářeli robustní programy, vyžadující složité provozní konfigurace