Přehled termínů kurzů pro 1.Q a 2.Q roku 2019

Obsah

Shrnutí termínů vypsaných kurzů pro 1.Q a 2.Q roku 2019

Pro první pololetí roku 2019 jsme si pro vás připravili široké portfolio kurzů ve spolupráci s našimi zkušenými lektory. Zúčastnit se můžete kurzů, kde se naučíte ovládání programu Statistica. Jako novinku jsme v letošním roce zařadili kurz Ovládání nástroje Spotfire X. Své vědomosti si můžete dále rozšířit na základních kurzech, na které můžete následně navázat některým z pokročilých kurzů. Tématika kurzů je různorodá, jako příklad můžeme uvést oblast farmacie, průmyslu, vědy a výzkumu.

Ovládaní programu TIBCO STATISTICA, Praha – termín 13.3.2019
Příprava a zpracování dat v TIBCO Statistica, Praha – termín 14.3.2019
Ovládání programu TIBCO Spotfire X, Praha – termín 28.3.2019, 7.6.2019
Praktická analýza dat, Praha – termín 11.-12.3.2019
Základní kurz statistiky I, Praha – termín 25.-26.3.2019, 29.-30.5.2019
Základní kurz statistiky II, Praha – termín 8.-9.4.2019, 19.-20.6.2019
Vícerozměrné statistické metody, Praha – termín 18.-19.3.2019
Logistická, ordinální a multinomická regrese, Praha – termín 22.3.2019
Analýza kategoriálních dat, Praha – termín 1.4.2019
Neuronové sítě, Praha – termín 2.-3.4.2019
Analýza rozptylu, Praha – termín 4.4.2019
Neparametrická statistika, Praha – termín 16.4.2019
Časové řady a predikce, Praha – termín 25.-26.4.2019
Data Mining (dvoudenní varianta), Praha – termín 14.-15.5.2019
Data Mining (třídenní varianta), Praha – termín 14.-16.5.2019
Data Mining v praxi v prostředí Workspace, Praha – termín 16.5.2019
Analýza přežití, Praha – termín 17.5.2019
Seznámení se s ovládáním programu TIBCO Statistica, Praha – termín 21.5.2019
Statistika ve společenských vědách, Praha – termín 22.-23.5.2019
Regresní analýza, Praha – termín 28.5.2019
Základní kurz statistiky I, Praha – termín 29.-30.6.2019
Text Mining, Praha – termín 4.6.2019
Základy biostatistiky, Praha – termín 5.-6.6.2019
Ovládání programu TIBCO Spotfire X, Praha – termín 7.6.2019
Základní kurz statistiky II, Praha – termín 11.-12.6.2019
Základy statistického zpracování dat v jazyce R, Praha – termín 13.-14.6.2019
Základy statistiky pro průmysl, Praha – termín 20.-21.6.2019
Pokročilé modely v biostatistice, Praha – termín 25.-26.6.2019

 

Nenašli jste kurz, který by vyhovoval vašim požadavkům a potřebám? Rádi pro vás připravíme specializovaný kurz na míru. Ozvěte se nám a společně navrhneme koncept, který Vám bude nejvíce vyhovovat.

Rádi bychom do budoucna otevřeli více kurzů zaměřených na vaše potřeby v oblasti statistické analýzy dat. Pokud máte přání na specifický okruh znalostí, který marně hledáte v našich kurzech, sdělte nám to přes formulář „Tip na kurzy“.

Další články

Geo-analytika na vzestupu

Geo-analytika kombinuje tradiční analytiku s informacemi o poloze, aby poskytla lepší kontext a perspektivu studovaných dat. Geografické umístění a další prostorové informace mohou rozšířit a

Nevymýšlejte znovu kolo. Použijte embedded BI.

Napříč IT byznysem najdete spoustu společností, startupů či projektů vytvářející různé aplikace. Už je pryč doba, kdy se vytvářeli robustní programy, vyžadující složité provozní konfigurace