Služba: Zajištění licence

Zvolte si vhodnou licenci pro vybranou verzi TIBCO Statistica.

Druhy licencí

Pro jednotlivé uživatele a instalaci na pracovní stanice (PC / notebooky) jsou k dispozici tzv. klientské licence:
Named User – určená pro konkrétního uživatele a
Concurrent User – plovoucí síťová licence, která není vázaná ke konkrétnímu uživateli.
 

Pro podnikové systémy je k dispozici licence typu Klient – Server, u které vám zajistíme celý proces implementace.

Named User

Licence je určená pro konkrétního uživatele a neomezený počet pracovních stanic (můžete tedy mít program nainstalovaný jak doma na počítači, tak na pracovním počítači najednou).
Tato licence nesmí být používaná jako sdílená mezi více uživateli.
Každý uživatel je povinen tedy mít vlastní licenci softwaru.
 

Pro koho je určena:

Tento typ licence se využívá celosvětově na výzkumných pracovištích, v laboratořích, malých firmách, apod. Je využitelná všude tam, kde je koncový uživatel pouze jeden. Velmi oblíbená je na akademické půdě pro jednotlivé studenty, pedagogy, nebo výzkumné pracovníky.

Dostupná pro produkty:

  • Desktop
  • Analyst
  • Modeler
  • Data Scientist
  • Comprehensive
  • Akademické produkty

Časové provedení:

 • Časová licence (Subscription) – roční licence zahrnující technickou podporu a upgrady po dobu platnosti licence

Výhody

  • Velmi jednoduchá instalace
  • Nižší pořizovací náklady

Concurrent User

 
Licence je určená pro nekonkrétní uživatele a neomezený počet pracovních stanic, především pro použití na pracovišti s větším počtem uživatelů, mezi kterými licence tzv. plave. Prakticky je tedy počet uživatelů, kteří při této licenci mají možnost se softwarem pracovat, neomezený.
Počet zakoupených licencí určuje maximální počet uživatelů využívajících program současně v jednom časovém okamžiku.
Tato licence je určená k tomu, aby byla používaná jako sdílená mezi více uživateli.
 

Smyslem síťové licence je flexibilní využití softwaru Statistica pro široké spektrum pracovních stanic v rámci instituce. Software lze nainstalovat na libovolný počet pracovních stanic, které jsou spojeny lokální sítí.

Pro koho je určena

Tato licence je využívaná ve společnostech z nejrůznějších oblastí lidské činnosti, kde existuje vícero uživatelů – bankovnictví, průmysl, výzkum, marketing, utility, atd. Také je ve velké míře využívaná ve výzkumných institucích napříč výzkumnými týmy a odděleními, na univerzitách v rámci kateder nebo celých fakult. Velmi oblíbené je využití v učebnách univerzit, kde tento typ licence umožňuje komfortní a pohodlnou administraci. Při tomto typu licence lze kombinovat jednotlivé produkty softwaru a zakoupit konfiguraci přesně podle toho, jak bude program využíván. Lze tedy optimalizovat náklady na licence podle potřeb a počtu uživatelů.
 

Dostupná pro produkty:

 • Analyst
 • Modeler
 • Data Scientist
 • Comprehensive
 • Akademické produkty

Časová provedení:

 • Časová licence (Subscription) – roční licence zahrnující technickou podporu a upgrady po dobu platnosti licence

Výhody:

 • Velmi jednoduchá instalace
 • Komfortní a pohodlná administrace
 • Využití neomezeným počtem uživatelů v rámci LAN
 • Vhodná pro optimalizaci nákladů

Tento typ licence sestává z instalace síťového Statistica serveru, což může být i obyčejný průměrný počítač. Tento licenční Statistica server v sobě obsahuje ověřování licencí licenčním manažerem (FLEXlm ) a také soubory nutné pro spuštění softwaru. Plovoucí licence umožňuje následující způsob spouštění aplikace Statistica:

 • Ze Statistica serveru je z uvedeného sdíleného adresáře nainstalován libovolný počet klientských stanic. Maximální počet současně přistupujících uživatelů je nastaven v počtu zakoupených licencí (viz varianty řešení). Na klientský počítač se defaultně nainstaluje kompletní instalace softwaru, tento typ instalace je nazýván jako BNET a umožnuje dočasné odpojení klientského počítače od licenčního serveru. Licenci je možné vypůjčit až na 30 dní. Uživatel tedy může mít funkční software Statistica např. na notebooku během pracovní cesty.
 • Síťová plovoucí instalace volitelně umožňuje také variantu, kdy se ze serveru nainstaluje pouze minimum souborů nezbytných pro spojení se Statistica serverem (varianta CNET), ze kterého jsou po úspěšném ověření a přiřazení volné licence, stažené všechny knihovny a spustitelné soubory programu (při samotném spuštění cca 50 MB, celkem až 291MB)). Na klientský počítač jsou tedy knihovny Statistica staženy až pouze v případě, kdy je nutné je využít. Tato instalace umožňuje velmi snadnou správu, neboť všechny upgrady jsou instalovány pouze na „centrální“ počítač – server.

V obou síťových verzích probíhají výpočty na klientských stanicích. Klientskou stanicí však může být i výkonný server ve společnosti. Způsob práce ilustruje následující schéma. Schéma ilustruje i možnost odpojení počítače od vnitřní sítě a využívání řešení mimo síť (na služební cestě, prezentaci na konferenci atd.)

Další služby

Konzultace

Zjistěte, jak svá data správně zpracovat a vytěžit z nich důležité informace.

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu

Kontaktní formulář

*tyto položky prosíme vyplňte